കഷ്ടകാലത്തു ധൈര്യപ്പെടാമോ?

കഷ്ടങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന നേരത്ത് ധൈര്യപ്പെടാമോ? ങേ! അതെങ്ങനെ, കഷ്ടം വരുമ്പോള്‍ ധൈര്യം ചോര്‍ന്നു പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുക? പക്ഷേ ഇവിടെയിതാ, അസഹനീയമായ കഷ്ടതയുടെ പാരമ്യത്തില്‍ ധൈര്യം നേടിയ ഒരസാധാരണ മനുഷ്യന്‍! കഥയൊന്നുമല്ല, സംഭവം തന്നെ..

യിസ്രായേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്ന ഒരു സംഭവം സൂചിപ്പിക്കാം.
"ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി; ജനത്തിൽ ഓരോരുത്തന്റെ ഹൃദയം താന്താന്റെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും കുറിച്ചു വ്യസനിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു അവനെ കല്ലെറിയേണമെന്നു ജനം പറഞ്ഞു; ദാവീദോ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയില്‍ ധൈര്യപ്പെട്ടു." (1 ശമുവേല്‍ 1:6)

Related Posts with Thumbnails

മലയാളം ഗാനങ്ങള്‍ വരികളോടെ!